You are here

Help and support

V tejto sekcii budeme postupne vydavať návody a najpoužívanejsie postupy pri práci v dochádzkovom systéme.

Návod na spustenie vzdialeného pripojenia:

  1. kliknite na odkaz AMMY vpravo
  2. uložte súbor AA_v3.exe na plochu
  3. spustite program AMMY
  4. nadiktujte technickej podpore vase ID (číslo v zelenom poli)
  5. po vyskočení kontextového okna programu AMMY kliknite na akceptáciu vzdialeného pripojenia